Hentenaar Makelaardij o.z.

Privacy verklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 11 juni 2021.

Bij Hentenaar Makelaardij verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij u op de hoogte van wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

Contact opnemen
Wanneer u een e-mail of chatbericht stuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 5 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, die wij ca. 1 keer per maand mailen. In deze nieuwsbrief leest u o.a. over ons  woningaanbod, nieuws en andere artikelen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief met uw toestemming. Wij bewaren uw e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief totdat u zich hiervoor uitschrijft. U kunt zich op ieder gewenst moment voor de nieuwsbrief uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de hiervoor bestemde link te klikken.

Solliciteren
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?
Hentenaar Makelaardij deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij treffen zo nodig passende waarborgen om jouw privacy te beschermen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om afspraken te maken over de omgang met jouw persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Instagram, Facebook, en LinkedIn. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten of om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media websitepagina’s. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

Instagram, Facebook en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.]

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Hentenaar Makelaardij gebruikt cookies om:

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies (cookiebanner). Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

CookieSoortDoelBewaar termijn
_GAT, _GA, GAT_MakelaarTracker, _GID of andere met de benaming _GID of GA     Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. 
  Makelmail_tracker   Nexxtmove (handelsnaam van CustomMail B.V.)   Privacyverklaring  TrackingDeze cookie bevat een uniek ID en wordt gebruikt om websitebezoekers te herkennen bij terugkerende bezoekers. Het doel van deze cookie is om bezoekersgedrag op onze website te registreren en op basis daarvan gepersonaliseerde content te kunnen versturen. Denk aan het vesturen van aanbiedingen en/of informatie van woningen waar jij in geïnteresseerd bent. Dit doen wij alleen met jouw toestemming. Je kunt toestemming altijd weer intrekken. 
Opgeslagenwoningen Cookie voor het onthouden als een gebruiker een woning heeft opgeslagen. 
ShowCMSOverlay Cookie om een portaal pagina te tonen of niet, als de gebruiker al eerder op de website is geweest. 

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Hentenaar Makelaardij neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Hentenaar Makelaardij                                 
Alteveerstraat 2                                              
7907 AA Hoogeveen                                        
E-mail: hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl   
Telefoon: 0528-277001


Hentenaar Makelaardij
Hoofdstraat 93b
7921 AE  Zuidwolde
E-mail: zuidwolde@hentenaarmakelaardij.nl
Telefoon: 0528-371496

Stel hier je vraag!
Hentenaar Makelaardij o.z.

Cookies helpen onze diensten te verbeteren. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies Meer informatie