Mijn favorieten

Taxatie vragen

Wat houdt een taxatie-opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van een woning en het uitbrengen van een rapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.


Kan Hentenaar Makelaardij taxeren voor de financiering van mijn woning?

Ja, wij kunnen voor uw een taxatierapport maken t.b.v. de financiering van uw woning. Een taxateur moet echter altijd volledig onafhankelijk zijn, en mag dus niet betrokken zijn bij aan- of verkoop van uw woning. Bijvoorbeeld wanneer u uw woning via ons heeft verkocht, wij mogen dan niet de door u aangekochte woning taxeren.


Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

De NVM-taxateur taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens een taxatie let de NVM-taxateur op de volgende factoren:
  • de staat van onderhoud
  • de inhoud en de oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
  • mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
  • de ligging en de omgeving
  • het bestemmingsplan
  • de marktsituatie


Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

De NVM-taxateur legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. De NVM-taxateurs hanteren daarbij een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd. Foto’s van de woning zijn verplicht. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen of deze oversluiten. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. 
Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.